Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Multi-monety.pl

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.2. Klientem sklepu internetowego może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Klientem sklepu Multi-monety.pl S.A. jest każdy zarejestrowany użytkownik, który dokonuje zamówienia.3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.multi-monety.pl.4.. Ceny towarów podawane są w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. 5. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy zamówienia do Klienta. 6. Klient składając zamówienie decyduje o sposobie dostawy zamówienia: przesyłką kurierską, przesyłką priorytetową Poczty Polskiej lub przez odbiór osobisty w siedzibie Firmy, bądź u naszego partnera handlowego - w siedzibach SKOK NIKE w różnych miastach na terenie kraju, po wcześniejszym uzgodnieniu daty odbioru.7. Nie wysyłamy przesyłek za zaliczeniem pocztowym.8. Nie wysyłamy przesyłeki za granicę. 9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail ze szczegółowymi informacjami o zamówionych przez siebie towarach, koszcie wysyłki produktów oraz sposobie płatności za zakupione towary wraz z numerem rachunku bankowego.

10.  Płatność za zamówione towary następuje za pomocą przelewu bankowego na wskazane konto sklepu Multi-monety.pl S.A.

11.  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay lub Platnosci.pl

12.  W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Multi-monety.pl S.A. realizacja zamówienia będzie niemożliwa, Firma zwraca Kupującemu zapłatę za zamówienie na wskazane przez Kupującego konto.

13.  Logowanie do sklepu oznacza akceptację wszystkich dostępnych regulaminów w ich aktualnym brzmieniu.

14.  Zwroty zakupionych towarów są przyjmowane w ciągu 14 dni od realizacji zamówienia.

  • Zwracane towary powinny być pełnowartościowe, nieuszkodzone. Pieniądze za zwrócony towar są przekazywane na podane konto w ciągu 7 dni roboczych. Koszty zwrotów ponosi kupujący.
  • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.
  • Do protokołu reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu towaru.
  • Pokrywamy koszty przesyłek wynikłych z błędnej realizacji zamówienia przez nasz sklep. Zwroty i reklamacje powinny być adresowane na adres podany w danych do przelewu. Przesyłkę ze zwrotem opłaca kupujący. Multi-monety.pl S.A. zwraca koszt przesyłki po uznaniu reklamacji.

15.  Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) nie przysługuje m.in.  w przypadku:   

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca   nie sprawuje kontroli a które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;