20 zł - Zofia Stryjeńska

  • Dostępność: Jest
  • Producent: NBP
  • Cena: 159,00 zł
  • Poleć produkt
Awers: Stylizowany wizerunek fragmentu obrazu Zofii Stryjeńskiej. U dołu, z prawej strony, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Wokół orła, od dołu, od prawej do lewej, napis: 20 ZŁ i po oddzielającej kropce napis: RZECZPOSPOL ITA POL SKA oraz oznaczenie roku emisji: 2011. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W. Rewers: Stylizowany wizerunek popiersia Zofii Stryjeńskiej. Z lewej strony faksymile jej podpisu. Z prawej strony, u dołu, stylizowany wizerunek palety i trzech pędzli. Na palecie farby: czerwona, żółta, zielona i niebieska. Nad paletą prostopadle napis: 1891–1976. Z prawej strony stylizowany fragment obrazu Zofii Stryjeńskiej. W prawym dolnym rogu napis: ZOFIA oraz prostopadle napis: STRYJEŃSKA. Projektant monety: Urszula Walerzak

Nominał 20 zł
Metal srebro Ag 925
Stempel lustrzany
Wymiary 28 x 40 mm
Masa 28,28 g
Nakład 50 000 sztuk
Emitent Narodowy Bank Polski
Data emisji luty 2011