200 zł - 60. rocznica zakończenia II wojny światowej

  • Dostępność: Jest
  • Producent: NBP
  • Cena: 2 950,00 zł
  • Poleć produkt

Rewers monety: Wokół napis 60. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ. Centralnie stylizowane: kula ziemska oraz sylwetki samolotów biorących udział w II wojnie Światowej, w środku napis: 1945. Poniżej stylizowana mapa Polski.

Awers monety: Z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej oznaczenie roku emisji: 2005 oraz napis: 200 ZŁ. Z lewej strony półkolem napis RZECZPOSPOLITA POLSKA. U dołu z lewej strony stylizowane: gołąb z gałązką oliwną w dziobie oraz siatka kartograficzna. Pod lewą łapą orła znak mennicy: m/w.

Rant: gładki
Autor: Ewa Tyc-Karpińska